Bác Sĩ Gia Đình

Điện thoại 028 3933 6688

Đặt lịch hẹn 0903.800.551

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ YERSIN - BIỂU TƯỢNG CỦA NỤ CƯỜI1 Khám Sức Khỏe Cuối Năm - Ưu đãi đặc biệt PKĐKQT YERSIN1
Đặt lịch hẹn khám

Bác Sĩ Gia Đình

Chuyên khoa Bác sĩ gia đình tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin được phép thực hiện các kỹ thuật sau:

  • Chọc hút tế bào giáp (STT192)
  • Chọc hút u giáp có hướng dẫn của siêu âm (STT58)
Zalo