Xét Nghiệm

Điện thoại 028 3933 6688

Đặt lịch hẹn 0903.800.551

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ YERSIN - BIỂU TƯỢNG CỦA NỤ CƯỜI1 Khám Sức Khỏe Cuối Năm - Ưu đãi đặc biệt PKĐKQT YERSIN1
Đặt lịch hẹn khám

Xét Nghiệm

Chuyên khoa Xét nghiệm tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin được trang bị toàn bộ các thiết bị được đăng ký kiểm nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác của các kết quả và tương thích với mọi phòng xét nghiệm khác. Hồ sơ quản lý các kết quả xét nghiệm được đảm bảo chặt chẽ, bảo mật thông tin khách hàng. Các kết quả được chuyển thẳng từ máy phân tích vào hệ thống phần mềm hồ sơ điện tử, hoàn toàn loại trừ sai sót do việc nhập dữ liệu bằng tay.

Chuyên khoa Xét nghiệm tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin được phép thực hiện các kỹ thuật sau:

XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU

 • Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động (STT487)
 • Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. (STT488)
 • Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động (STT489)
 • Định lượng D-Dimer  (STT494)
 • Định lượng antiCardiolipin IgG bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/ điện hóa phát quang (STT496)
 • Định lượng antiCardiolipin IgM bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang điện hóa phát quang (STT497)

SINH HÓA HUYẾT HỌC

 • Định lượng Ferritin (STT498)
 • Định lượng sắt huyết thanh (STT499)

HÓA SINH

 • Đo hoạt độ ACP (Phosphatase Acid) (STT525)
 • Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) (STT526)
 • Định lượng Acid Uric (STT527)
 • Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone) (STT528)
 • Định lượng Albumin (STT529)

VI SINH

 • Vi khuẩn nhuộm soi (STT645)
 • AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (STT646)
 • Vibrio cholera soi tươi (STT649)
 • Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi (STT651)
 • Chlamydia test nhanh (STT653)
 • Helicobacter pylori nhuộm soi (STT654)
 • HBsAg test nhanh (STT671)
Zalo